Uzayzaman Rehberi Platformu canlı webinarlar, paneller, tamamlayıcı
dersler ve kesintisiz sohbetlerle hayatı anlamanın yöntemini,
yeni fikirler geliştirebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz algoritmayı
edinebileceğiz platformdur.img

Uzayzaman Rehberi Nedir

 

Uzayzaman Rehberi; içinde bulunduğumuz evreni üç boyutlu, öznel (subjektif, izafi, göreceli) olarak algılamaktan kurtulmayı ve evreni etkileşimsel, nesnel (objektif, görecesiz) olarak algılamayı, böylelikle evrendeki bütün varlıkları ve olguları ilişkilendiremeyi sağlayan yöntemdir.

 

Uzayzaman Rehberi, evrendeki tüm varlıkları oluşturan etkileşimlerin nesnel ilişkisini, yani evrensel bütünlüğün bağlantısallığını davranış olgusu üzerinden kavrayabilmemizi sağladığından bizlerin ortaya koyduğu davranış da dahil olmak üzere evrende gerçekleşmekte olan her türlü davranışın kaynağını anlaşılır kılmaktadır. Uzayzaman Rehberi bu nedenle, başkalarının davranışları üzerinden üretilen veya kendimizin ürettiği bir bilginin etkiselliğini iki yönlü olarak (alışılagelmiş üç boyutlu evren modelindeki geçmiş ve gelecek yönünden farklı olarak alt ve üst etkileşim biçimleri yönünde) takip edebilmemize rehberlik ederek bir bilginin sağlıklı (faydalı) olup olmadığını tespit etmemize olanak veren bir yöntemdir.

 

Uzayzaman Rehberi; olgulara ve kavramlara alışılagelmiş uzay ve zaman ayrımlı bakış açısından farklı olarak yeni bir bakış açısıyla yaklaşmayı sağlamaktadır. Varlıkların sınırlarını alışılagelmiş üç boyutlu evren algımızdan farklı olarak etkileşimsel sınırlarla (davranış odaklı) yaklaşarak varlıkların ilişkisini tespit edebilmenin yöntemidir.  

 

Uzayzaman Rehberi; çevremizde cereyan eden olaylarla beynimizde meydana gelenleri ilişkilendirerek evreni gerçeklik içinde algılayabilmemizi sağlamaktadır. Mesela çevremizde yer alan nesnelerle bu nesnelerden yansıyan ışığın beynimizde meydana getirdiği görüntüyü bir bütün olarak değerlendirebilmemize aracılık ederek üst bilinçlilik durumuna ulaşmamıza neden olan yöntemdir.

 

Uzayzaman Rehberi; davranışlar arasındaki ilişkiyi, yani etkileşimleri rehber alarak, evrendeki bütün etkileşimler içindeki etkimizi (etkinliğimizi) tespit etmeye yarayan algoritmayı edinmemizi sağlayan bir yöntemdir.  

 

Uzayzaman Rehberi; bir etkinin neden olduğu tepkiyle ilişkisini anlamamızı sağlayan, etki olmadan tepkinin gerçekleşemeyeceğini, başka bir ifadeyle bir davranışın diğer davranışla olan ilişkisini anlamamızı sağlayan, sonuç davranış olmadan sebep davranışın gerçekleşemeyeceğini anlamamızı sağlayan bir yöntemdir.

Eğitimlerimiz


Videolar


Duyurular

img

Eğitmenlerimizi Mezun Etmeye Devam Ediyoruz

Uzayzaman Rehberi Platformu Eylül ayında ikinci eğitmen grubunu mezun etti.

img

Büyük Gün 04 Ekim!

Uzayzaman Rehberi Platformu Uzayzaman Rehberini edindirmeye 04 Ekim’de başlıyor. 

img

Uzayzaman Rehberi Platformu İlk Mezunlarını Verdi

 

Uzayzaman Rehberi Platformu İlk Mezunlarını Verdi.

İletişim