Uzayzaman Rehberi Platformu canlı webinarlar, paneller, tamamlayıcı
dersler ve kesintisiz sohbetlerle hayatı anlamanın yöntemini,
yeni fikirler geliştirebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz algoritmayı
edinebileceğiz platformdur.img

Uzayzaman Rehberini Neden Edinmeliyim?

 

Ruhsal sürecinizin işleyişini anlaşılır kılarak (felsefe, sosyoloji, antropoloji, biyoloji, psikoloji, fizik ve kuantum mekaniği gibi bilimlerin yardımıyla) stres ve ruhsal gerginliğin üstesinden gelmenize yardımcı olur. 

 

Ruhsal sürecinize neden sonuç ilişkisiyle yaklaşmanızı sağlayarak kendinizle ve çevrenizle barışık olmanızı, ilişkilerinizi dengelemenizi, böylelikle daha etkili ve verimli düşünce üretebilmenizi sağlar.

 

Dürtü, duygu ve düşüncelerinizin kaynağını tespit edebilmenize, böylelikle iç dünyanızda olup biletlerini kavrayabilmenize neden olur.

 

Sayısız bilginin etkisi altına girdiğimiz bilgi çağında bütünleştirici bağlantısallığı edinmenize, sizin için faydalı olabilecek bilgiye ulaşabilmenize ve üretebilmenize zemin hazırlar.  

 

Üç boyutlu olarak algıladığınız evrenden çok daha farklı bir evrende yaşadığınızı fark etmenizi, gerçekliğiin duyu araçlarımızla değil, zihninizle gerçekleştiğini keşfetmenizi sağlar.  

 

Zihninizin evreni tanımaya çalışmanın ötesinde evreni tamamlamaya yönelik geliştiğini keşfedebilmenize, dil-düşünce-davranış arasındaki ilişkiyi kavrayarak düşüncelerinizin özgürleşmesine aracılık eder.

 

Mikro ve makro evreni ilişkilendirmenize, etki-tepki mekanizmasını, evrendeki etkileşimselliği ve davranışsallığı kavrayarak üç boyutlu bakışın ötesine geçmenize, davranışların ardışıklığı ve bağlılaşımını kavramanıza yardımcı olur.

 

Haz ve acı diyalektiğini edinmenize, farkındalık davranışını tespit etmenize, olguları ve varlıkları sinir sistemi üzerinden tespit ederek birbiriyle ilişkilendirmenizi sağlar.

 

Varlık ve yokluk, belirlenemezlik ve belirlenebilirlik, anlam ve amaç gibi olgulara etkileşimesellik içinde yaklaşmanıza, böylelikle rastlantı ve zorunluluğu tanımlayabilmenize aracılık eder.

 

Modern insanın kökenini, hayvan ve insan zihni arasındaki ayırımı, sinir sistemi ve evren arasındaki ilişkiyi kavramanıza yardımcı olur. 

 

Evreni görünür kılarak ve evreni bütünsellik ve bağlantısallık içinde keşfetmenize neden olarak sizin için zararlı olabillecek bilgiyi tanımlayabilmeyi ve faydalı bilgiyi üretmeyi, kullanabilmeyi olanaklı kılarak etkili düşünebilmeniz için gerekli zemini hazırlar.

 

Toplumun maddesel dayanağını keşfetmenizi sağlayarak ahlakın, kültürün ve sanatın etkileşimsel kökeni kavramanıza neden olur. 

 

İnsanın evrendeki yerini tespit edebilmeniz için bilişsel etkileşimsellik, gerçeklik, etkin etkileşimsellik, bütünsel bağlantısallık gibi kavramları bilim ve felsefeyi buluşturarak tanımanızı ve böylelikle yeni bir düşünce sistemini, algoritmayı edinmenizi sağlar. 

Eğitimlerimiz


Videolar


Duyurular

img

Eğitmenlerimizi Mezun Etmeye Devam Ediyoruz

Uzayzaman Rehberi Platformu Eylül ayında ikinci eğitmen grubunu mezun etti.

img

Büyük Gün 04 Ekim!

Uzayzaman Rehberi Platformu Uzayzaman Rehberini edindirmeye 04 Ekim’de başlıyor. 

img

Uzayzaman Rehberi Platformu İlk Mezunlarını Verdi

 

Uzayzaman Rehberi Platformu İlk Mezunlarını Verdi.

İletişim