Uzayzaman Rehberi Platformu canlı webinarlar, paneller ve tamamlayıcı
derslerle ruhsal dünyanızı anlamanızın yöntemini,
kendinizi geliştirebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz algoritmayı
edinebileceğiniz platformdur.img

Uzayzaman Rehberini Neden Edinmeliyim?

 

Ruhsal sürecinizin işleyişini anlaşılır kılarak (felsefe, sosyoloji, antropoloji, biyoloji, psikoloji, fizik ve kuantum mekaniği gibi bilimlerin yardımıyla) stres ve ruhsal gerginliğin üstesinden gelmenize yardımcı olur. 

 

Ruhsal sürecinize neden sonuç ilişkisiyle yaklaşmanızı sağlayarak kendinizle ve çevrenizle barışık olmanızı, ilişkilerinizi dengelemenizi, böylelikle daha etkili ve verimli düşünce üretebilmenizi sağlar.

 

Dürtü, duygu ve düşüncelerinizin kaynağını tespit edebilmenizi, böylelikle iç dünyanızda olup bitenleri kavrayabilmenizi sağlar.

 

Sayısız bilginin etkisi altına girdiğimiz iletişim çağında bütünleştirici bağlantısallığı edinmenizi, sizin için faydalı olabilecek bilgiye ulaşabilmenizi ve üretebilmenizi sağlar.  

 

Üç boyutlu olarak algıladığınız evrenden çok daha farklı bir evrende yaşadığınızı fark etmenizi, gerçekliğin duyu araçlarımızla değil, zihninizle gerçekleştiğini keşfetmenizi sağlar.  

 

Zihninizin evreni tanımaya çalışmanın ötesinde evreni tamamlamaya yönelik geliştiğini keşfedebilmenize, dil-düşünce-davranış arasındaki ilişkiyi kavrayarak düşüncelerinizin özgürleşmesine aracılık eder.

 

Mikro ve makro evreni ilişkilendirmenize, etki-tepki mekanizmasını, evrendeki etkileşimselliği ve davranışsallığı kavrayarak üç boyutlu bakışın ötesine geçmenize, davranışların ardışıklığı ve bağlılaşımını kavramanıza yardımcı olur.

 

Haz ve acı diyalektiğini edinmenize, farkındalık davranışını tespit etmenize, olguları ve varlıkları sinir sistemi üzerinden tespit ederek birbiriyle ilişkilendirmenize yardımcı olur.

 

Varlık ve yokluk, belirlenemezlik ve belirlenebilirlik, anlam ve amaç gibi olgulara etkileşimsellik içinde yaklaşmanıza, böylelikle rastlantı ve zorunluluğu tanımlayabilmenize aracılık eder.

 

Modern insanın kökenini, hayvan ve insan zihni arasındaki ayırımı, sinir sistemi ve evren arasındaki ilişkiyi kavramanıza yardımcı olur. 

 

Evreni görünür kılarak ve evreni bütünsellik ve bağlantısallık içinde keşfetmenizi sağlayarak sizin için zararlı olabilecek bilgiyi tanımlayabilmeyi ve faydalı bilgiyi üretmeyi, kullanabilmeyi olanaklı kılarak etkili düşünebilmeniz için gerekli zemini hazırlar.

 

Toplumun maddesel dayanağını keşfetmenizi sağlayarak ahlakın, kültürün ve sanatın etkileşimsel kökeni kavramanıza neden olur. 

 

İnsanın evrendeki yerini tespit edebilmeniz için bilişsel etkileşimsellik, gerçeklik, etkin etkileşimsellik, bütünsel bağlantısallık gibi kavramları bilim ve felsefeyi buluşturarak tanımanızı ve böylelikle yeni bir düşünce sistemini, algoritmayı edinmenizi sağlar. 

Eğitimlerimiz


Videolar


Duyurular

img

Uzayzaman Rehberi Lise Eğitimleri Başladı

Serik Çözüm Anadolu Okullarıyla Uzayzaman Platformundaki ilk ders başladı.

img

Uzayzaman Rehberi Lise Öğrencileriyle Buluşmaya Devam Ediyor

Uzayzaman Rehberi liseli öğrencilere tanıtılmaya devam ediyor.

img

Uzayzaman Rehberi Lise Öğrencileriyle Buluşuyor

Uzayzaman Rehberi liseli öğrencilere tanıtılmaya başlandı   

İletişim