Uzayzaman Rehberi Platformu canlı webinarlar, paneller, tamamlayıcı
dersler ve kesintisiz sohbetlerle hayatı anlamanın yöntemini,
yeni fikirler geliştirebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz algoritmayı
edinebileceğiz platformdur.img

Rehberi Edin

 

Uzayzaman Rehberi 3 modülden oluşmaktadır. Rehber bu modüller üzerinden katılımcıların hedeflenen özellikleri edinmeleri amaçlamaktadır. Her bir üst modüle bir önceki modülün tamamlanmasıyla geçiş yapılabilecektir. Modüllere farklı zamanlarda eşlik edilebileceği gibi her modül 15 gün olmak üzere 45 günlük bir süre içinde 3 modül tamamlanabilecektir. 

Modüller 6’şar başlıktan oluşmaktadır. Her başlık 40 dakikalık webinarlarla (web seminerleri) işlenecektir. Her başlık azami 10 kişiden oluşan sınıflarda ve aktif katılımla işlenecektir. Her webinar öncesinde katılımcılara webinarda işlenecek başlıkla ilgili PDF formatında içerikler iletilecektir. Bu içerikler webinarda işlenecek başlıklar için altyapı niteliğindedir. İlgili başlığın webinarını kaçıran katılımcılar işlenen başlığı video kaydından takip edebilecektir.   

Katılımcılara ödeme yaptıktan sonra her başlık için içerik ve webinara katılım için bağlantı linki iletilecektir. Modüllerin işlendiği webinarların verimliliği için katılımcıların iletilen içeriklere göz gezdirmesi gerekmektedir.   

Rehberin Hedefi:

Kişinin makro ve mikron evren arasındaki ilişki kurabilmesine, cansız, canlı ve bilişsel varlıkların oluşturduğu etkileşimler bütününü tespit edebilmesine, kendisi ve çevresini oluşturan etkileşimler arasındaki somut ilişkiyi tespit edebilmesine, hızlanarak artan bilgi üretimi ve paylaşımı karşısında faydalı olanı seçebilmesine, verimli ve etkili düşünce üretebilmesine, duygu ve düşüncelerin kaynağını tespit edebilmesine ve böylelikle kendisi ile çevresiyle barışık olmasına, stresin ve ruhsal gerginliklerin üstesinden kolaylıkla gelebilmesine yardımcı olabilecek algoritmayı edindirmek.

Modül 1: Katılım Fiyatı 950 TL

Modülün Hedefi: Evreni uzayzaman boyutunda algılamak (Alışagelmiş üç boyutlu evren algısından kurtularak kendimizi ve diğer varlıkları etkileşimsel sınırlarla keşfetmek)

Başlıklar: Her şey etkileşim halinde, her şey etkileşerek meydana geliyor * Davranışı anlamak: Varlıkları birbirleriyle ilişkilendirmek * Uzayzamanı anlamak: Bütünleştirici bağlantısallığı algılamak * Üç boyutlu evren modelinden etkileşimsel evren modeline geçiş * Varlık sınırlarını etkileşimsel sınırlar üzerinden belirlemek * Maddesel-yaşamsal-toplumsal-bilişsel varlıklar

Modül 2: Katılım Fiyatı 950 TL

Modülün Hedefi: Davranışlarımıza yön veren acı ve hazlarımızı etkileşimsel bütünlük içinde açıklamak (Ruhsal sürecimizin uzayzaman içindeki yerini kavrayarak dürtü, duygu ve düşüncelerimizin kaynağına ulaşmak)

Başlıklar: Dil ve Davranış * Davranışların ardışıklığı ve bağlılaşımı * Uzayzaman modeli ve evrensel bütünlük * Bütünlük İlişki Sistemi (BİS) * Etkileşimsel sınırlar ve farkındalık düzeneği * Davranış ve sinir sistemi: Acılar ve hazlar

Modül 3: Katılım Fiyatı 950 TL

Modülün Hedefi: Evrensel bütünlüğü kavramaya hizmet eden bilimsel temelli bir düşünce yönteminin, algoritmanın edinilmesi (Çağın ortaya çıkardığı bilgi kirliliği ve bilgi karmaşasına karşı bir üst bilinç geliştirerek sağlıklı düşünebilme özelliğinin edinilmesi)

Başlıklar: Dürtü, duygu ve düşüncelerin kaynağı * Etkileme Etkinliği ve farkındalık * Etkileşimsel evren genişlemesi * Anlam ve amacının dönüşmesi * Ön değerlendirme * Nihai değerlendirme

3 Modül için ödemede Uzayzaman Rehberini 2550 TL’ye edinme fırsatı bulunmaktadır.

Aşağıdaki formu hemen doldurun, en uygun Uzayzaman Rehberi sınıflarımızda yerinizi alın. Çağın algoritmasını edinin, hayata bakışınızı güncelleyin!

Eğitimlerimiz


Videolar


Duyurular

img

Eğitmenlerimizi Mezun Etmeye Devam Ediyoruz

Uzayzaman Rehberi Platformu Eylül ayında ikinci eğitmen grubunu mezun etti.

img

Büyük Gün 04 Ekim!

Uzayzaman Rehberi Platformu Uzayzaman Rehberini edindirmeye 04 Ekim’de başlıyor. 

img

Uzayzaman Rehberi Platformu İlk Mezunlarını Verdi

 

Uzayzaman Rehberi Platformu İlk Mezunlarını Verdi.

İletişim