Uzayzaman Rehberi Platformu canlı webinarlar, paneller ve tamamlayıcı
derslerle ruhsal dünyanızı anlamanızın yöntemini,
kendinizi geliştirebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz algoritmayı
edinebileceğiniz platformdur.img

Soru Sormak İstiyorum

Sorular

Uzayzaman Rehberi:
Merhaba, sertifika için ücret talep etmiyoruz. Eğitmen adaylarından talep etmiş olduğumuz ücret herkesten talep ettiğimiz rehberi edinme ücretidir. Bu ücreti talep etmemizin nedeni de uzun ve zorlu bir eğitim sürecini gerçekten göze alan adayların başvurmasını sağlamaktır. Uzayzaman Rehberi Eğitmenliği felsefe mezunlarına hem iyi bir gelir etme şansı, hem de kendi uzmanlık alanlarında topluma hizmet etme şansı sunuyor. Ücretlendirme bir bakıma seçim yapmakta zorlanacağımız bir durum için biz eğiticilere yardımcı oluyor.
Uzayzaman Rehberi:
Merhaba, Uzayzaman Rehberi eğitiminde başarılı sonuç alamayan adaylara ikinci bir sertifika edinme programına katılma hakkı tanınacaktır. İkincisinde de yeteri puan elde edemeyen adaylara ne yazık ki sertifika verilmeyecektir. Böyle bir durumla karşılaşmamayı diliyor ve felsefe mezunu adayların her koşulda rehberi edinebileceklerini ve edindirebileceklerini öngörüyoruz.
Uzayzaman Rehberi:
Merhaba, doğru anlaşıldıysa burada bir ilişkiselliği sorgulamaktasınız. Etkileşimselliği, dolayısıyla davranışı rehber alan bir modellemede varlık tarzı, yani varoluş biçimi (burada etki-tepki ilişkisi) aynı zamanda varlığın türünü de belirler. Çünkü burada asıl olan varlığın etkileşimselliğidir (bir şeyin bir şeye karşı hem etkide bulunması hem de aynı zamanda bir şeye karşı tepki vermesi) ki bu olgu varlıkları da, evreni de ilişkilendirir.
Uzayzaman Rehberi:
Merhaba, uzayzaman (etkileşimsel evren) modeline göre bilimsel düşünceyi yerine getirmemizi sağlayan davranışlar da, etik (ahlaki) davranışlar da diğer bireylerle olan etkileşimlerin sonucu olarak gerçekleşen davranışlardır. Bu davranışların hiçbiri bireyin yalnız başına, başkaları olmadan sergileyemeyeceğinden bir üst yapı olan toplum tarafından belirlenmekte ve aynı şekilde bu davranışlar toplumu belirlemektedir. Bu nedenle bilimsel ve ahlaki davranışlar arasında oldukça somut bir ilişki söz konusudur. Uzayzaman modeli bireylerin davranışlarının kaynağını tespit edebilmemize rehberlik ederek gerçekte bu ilişkiselliği görebilmemize neden olmaktadır.
Uzayzaman Rehberi:
Merhaba, sorunuzun yanıtı “bilim ve etik ilişkisi nasıldır?” sorusuna verilen yanıt ile doğrudan ilişkilidir.
Uzayzaman Rehberi:
Merhaba, 1. Grup Uzayzaman Rehberi eğitmen eğitimi başlamış bulunmaktadır. 2. Grup Uzayzaman Rehberi eğitmen adaylığı için başvuru da tamamlanmıştır. Şu anda en yakın olarak 3. veya 4. Grup Uzayzaman Rehberi eğitmen eğitimlerinden birinde (29 Mayıs 2021 ve 12 Haziran 2021) yer almanız mümkün olabilecektir. Eğitmen adaylığınız başvurunuzun incelenmesi, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme toplantılarının ardından eğitici eğitmenlerimizin uygun görmesinden sonra onaylanmaktadır. Eğitmen adaylarından rehber edinme ücreti olan 2.550 TL talep edilmektedir.

Eğitimlerimiz


Videolar


Duyurular

img

Uzayzaman Rehberi Lise Eğitimleri Başladı

Serik Çözüm Anadolu Okullarıyla Uzayzaman Platformundaki ilk ders başladı.

img

Uzayzaman Rehberi Lise Öğrencileriyle Buluşmaya Devam Ediyor

Uzayzaman Rehberi liseli öğrencilere tanıtılmaya devam ediyor.

img

Uzayzaman Rehberi Lise Öğrencileriyle Buluşuyor

Uzayzaman Rehberi liseli öğrencilere tanıtılmaya başlandı   

İletişim