Prof. Dr. Şahin Filiz

 

Prof. Dr. Şahin FİLİZ, Antalya Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Filiz, 2000 yılında Harvard University, Department of Near Eastern Languages and Civilizations’da post-doktorasını yapar.

Şahin Filiz, S.Ü. İletişim Fakültesi’nde Felsefe ve S.Ü. Sosyoloji Bölümü’nde Felsefe, Felsefe Tarihi, Türk-İslam Düşüncesi ve Sosyoloji ve Etik derslerini; 1989’dan 2008’e kadar S.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde İslam Felsefesi, Türk Düşüncesi, Çağdaş İslam Düşünürleri, Karşılaştırmalı Batı ve İslam Düşüncesi ve Yeni Çağ Felsefesi derslerini verir.

Alanıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere, başta Mısır, İsrail, ABD, Almanya, İsviçre, Azerbaycan, Tataristan, Kazakistan ve Çekya olmak üzere çeşitli ülkelerde bulunur.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Felsefe Tarihi, Tarih Felsefesi, İslam Felsefesi, Kültür Felsefesi, Etik Kuramları, Felsefi Danışmanlık, Karşılaştırmalı Doğu ve Batı Felsefesi, İleri Bilimsel Araştırma Teknikleri olmak üzere lisans ve lisansüstü dersler vermektedir.

Yine felsefe ve insan bilimleri alanında çeşitli televizyonlarda program yapımcısı, tartışmacı ve konuşmacı olarak yer almaktadır.

İletişim