Başlık 1 - Her şey etkileşim halinde, her şey etkileşerek meydana geliyor

...

Bu nedenle evrenin tamamının, yani en küçük parçasından en uzaktaki yapıtaşına kadar nasıl işlediğini anlayabilmek için maddeyi ve enerjiyi oluşturan unsurlar kadar bu unsurları birbiriyle ilişkilendiren güçleri de dahil etmek gerekiyor. Ancak bu şekilde, evrendeki mikro ölçekteki yapıtaşlarının bir araya gelerek devasa ölçekte bir varlığı nasıl etkilediği anlaşılabiliyor. Tıpkı bunun gibi, bu devasa ölçekteki varlığın da mikro ölçekteki varlığı nasıl etkilediği anlaşılabiliyor. Örneğin sayısız maddenin birinin etkisiyle de meydana gelen gezegenimizdeki yerçekiminin onu oluşturan bu maddeye uyguladığı etki gibi ilişkinin tespit edilmesi sağlanıyor. Örneğin güneşimizin gezegenimize uyguladığı kütleçekim kuvvetinin yanında uzaya saçtığı fotonlar sayesinde, fotonlar dünyamıza çarpıyor, dünyaya etki ederek varlıkların birbiriyle etkileşmesine (görmesine) neden oluyor.          

Evren tıpkı bir havuzun içindeki su dokusu gibi, her boşluğun davranışla (etkileşimle) dolduğu bir varlığa karşılık geliyor. Evrende her nokta, birbiriyle iki yönlü bir ilişki içinde, bütünü oluşturuyor. Bizlerin de içinde bunduğu bu havuzda bütün davranışlar birbiriyle ilişkileniyor. Bizleri çevreleyen su molekülleriyle dolu bu havuzda davranış ortaya koyarken bütün molekülleri etkilediğimiz gibi aralarında boşluk bulunmayan, davranışlar üzerinden bütünleşen evrende varlığımız gerçekte bütün evrenle ilişkileniyor. İşte bu ilişkilenmeyi sağlayan unsura uzayzaman adı veriliyor. Bu ilişkilenmeyi anlamamız için gerekli algoritmayı edinmemizi sağlayan yönteme de...

Rehberi Edinin

İletişim