Başlık 2 - Davranışı anlamak: Varlıkları birbirleriyle ilişkilendirmek

...

Bu bütünsel kavrayış bir varlığın aslında yalnız başına soyutlanmış olarak var olamayacağını, dolayısıyla hiçbir varlığın yalnız başına incelenemeyeceğini, ancak ve ancak çevresiyle, hatta evrenin tamamıyla birlikte, bütünsellikle olan ilişkisiyle, bütünsellikle olan bağlantısıyla ele alınabileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu durum atom altı parçacıklardan toplumlara kadar bütün varlıkların makro ve mikro düzeyde etkileşimsel evren yönünde (iki yönlü) çevreleriyle etkileşimleri üzerinden başlayarak, evrenin tamamına erişerek etkileşebildiklerini ve bu etkileşme olmadan ne bu varlıkların ne de evrenin var olamayacağını ortaya koyuyor. Bu da evreni oluşturan varlıklara davranışsal yönleriyle yaklaşmanın, başka bir ifadeyle evrene “etkileşimler bütününden” oluşan bir olgu olarak yaklaşmanın, en küçük parçasından en geneline kadar evreni oluşturan varlıkların objektif olarak anlaşılabilmesinin yegâne yöntemi olduğunu gösteriyor.

Varlıklara ve olgulara etkileşimsel evren modelini dayanak alarak yaklaşmak, maddeyi veya enerjiyi rehber alarak evreni anlamaktan çok daha farklı bir şey yapmak, evrenimize çok daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak demektir. Çünkü etkileşimi rehber alarak oluşturacağımız evren modeli...

Rehberi Edinin

İletişim