Başlık 3 - Uzayzamanı anlamak: Bütünleştirici bağlantısallığı algılamak

 

...

O halde en can alıcı soruyu burada tekrar sormak gerekiyor: Eğer uzaydan bağımsız bir zaman yok ise, o halde geçmişte yaşandığını düşündüğümüz, belleğimizdeki hatıralarımız tam olarak nerede yaşanmış oluyor? Einstein tıpkı Kopernik’in güneş merkezli bir uzayda yaşadığımızı tespit ederek içinde yaşadığımız gezegen hakkındaki düşüncelerimizi tamamen değiştirdiği gibi, içinde yaşadığımız evren hakkındaki düşüncelerimizi alt üst etmiş bulunuyor. Bedenimizi çevreleyen, zihnimizden bağımsız olarak var olduğunu düşündüğümüz uzaylı ve zamanlı bir evrenden hatıralarımızla ve geleceği öngörümüzle birlikte içimizdeki etkileşimleri de köken alan bir evren oluşuyor. Etkileşimsel bir evren, yani harekete bağlı olarak değişen zaman tıpkı geçmişin geleceği belirlediği gibi geleceğin de geçmişi belirleyebildiği fikrinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bizler her ne kadar bugüne kadar geçmişi geleceğin oluşmasının kaynağı olarak düşünüyor olsak da aslında bu olgular arasında, sandığımız gibi tek yönlü bir ilişki bulunmuyor. Davranış bu iki olguyu birbirine iki yönlü olarak bağlıyor...

Rehberi Edinin

İletişim