Başlık 4 - Üç boyutlu evren modelinden etkileşimsel evren modeline geçiş

 

...

Etkileşimsel bir süreklilikle dönüşerek varolan bir evrende yer alan insanın ve diğer varlıkların bu değişimi ve dönüşümünü sağlayan mekanizmanın, işleyişin ve ilişki biçimlerinin anlaşılması gerekiyor. Bunun için de kütle ve enerjinin ilişkilenmesinden başka; madde, yaşam ve biliş gibi olguların ilişkilendiği, bu olguların nesnel sınırlarının çizildiği bir evren modeline ihtiyaç bulunuyor. Buna da etkileşimin yapıtaşı olduğu ve sınırlarının etkileşim biçimleriyle belirlediği etkileşimsel evren modeli en uygun model olarak görünüyor. Bu modelde hedef, evrendeki varlıklar arasında gerçekleşen etkinlikler üzerinden sınırlar belirlemek ve bu sınırlarla ayrılan etkileşimler arasında ortaya çıkan ilişkilerden ve farklardan kaynaklanan etkenlerin uzay-zaman içinde nasıl işlerlik kazanabildiklerini ortaya koymak olmalıdır.

Rehberi Edinin

İletişim