Başlık 5 - Varlık sınırlarını etkileşimsel sınırlar üzerinden belirlemek

 

...

Organik olarak nitelendirdiğimiz ve cansız varlıklardan farklı olarak etkileşme etkinliği yüksek varlıkların ortaya koydukları etki ve tepkileri, hiç kuşkusuz cansız varlıkların bulunduğu etkileşim ortamından ayırmak gerekiyor. Çünkü cansız varlıkları meydana getiren etkileşim biçimindeki elektron alışverişi gibi yakın teması gerektiren ve bu nedenle kısıtlı olan etkileşme etkinliği organik moleküllerin birbirleriyle etkileşmesinde geçerliliğini yitirmekte ve yeni etkileşme biçimleri gelişerek etkileşme etkinliğinin yükselmesine, milyarlarca atomdan oluşan kompleks molekül sınırlarında ortaya çıkan etkileşimlerin gerçekleştiği bir evrenin oluşmasına neden oluyor. Karbon atomu bu gelişmede başrol oynuyor ve organik moleküllerin ortaya çıkmasını sağlayarak bu moleküllerin inorganik moleküllerin edilginliğine oranla daha etkin davranış biçimlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor....

Rehberi Edinin

İletişim