Başlık 3 - Uzayzaman modeli ve evrensel bütünlük

...

Atom altı parçacıklarla toplumlar arasındaki ilişkiyi bilim, modeller üreterek anlatmaya çalışıyor. Örneğin atom-altı parçacıklarla moleküllerin ilişkisi atom modeli üzerinden açıklanabiliyor. Bu modele göre parçacıkların oluşturduğu proton ve nötronun etrafındaki elektronlar sayesinde atomlar birbirleriyle bağlar kurarak molekülleri oluşturuyor. Atom modeli, moleküllerle atom-altı parçacıkların ilişkilendirmemizi sağlayarak varlıkların yapısını oluşturan moleküllerin nasıl meydana geldiğini açıklıyor. Tıpkı bunun gibi biyoloji bilimi de bitki ve hayvan hücresi modelleri üzerinden moleküllerle çok hücreli yapıların nasıl ilişkilendiğini açıklayabiliyor. Hücrelerin nasıl meydana geldiği ve çok hücreli varlıkların nasıl oluştuğu konusunda bu model bizlere yeterli bilgiyi sunuyor...

 

Rehberi Edinin

 

İletişim