Başlık 4 - Bütünlük İlişki Sistemi (BİS)

...

Evrenin uzayzaman modeli üzerinden haritasını çıkarabiliyor olmamız ruhsal sürecimizi meydana getiren etkileşimlerin de sınırlarını tespit edebilmemize neden oluyor. Cansız, canlı ve bilinçli etkileşimler sayesinde meydana gelen ruhsal sürecimizin nasıl bir düzenek olduğunu ve evrensel bütün içinde nasıl bir görev aldığını anlamamızı sağlıyor. Bizler her ne kadar diğer canlılardan farklı davrandığımızı, güdülenmekten ziyade davranışlarımızı diğer canlılara oranla belirleyebildiğimizi, hatta onlara oranla özgür irademizle hareket ettiğimizi iddia etsek de tıpkı bizler gibi birçok canlı da davranışlarını benzer bir mekanizmanın neden olduğu ruhsal süreçle gerçekleştiriyor. Diğer canlılara oranla davranışlarımızın büyük bir bölümünü düşünsel farkındalığımız üzerinden gerçekleştiriyor olsak da, tıpkı onlar gibi denge ve eşgüdümle hareket etmemizi sağlayan propriyoseptif (denge ve koordinasyon) farkındalık davranışlarını biz de üretiyoruz. Tıpkı onlar gibi acıkmamız, susamamız veya üşümemize neden olan dürtüsel farkındalık davranışları veya çevremizle olan ilişkilerimizi sürdürmemizi sağlayan sevgi, kıskançlık gibi duygusal farkındalık davranışlarını üretiyoruz. Bu farkındalık davranışları tıpkı onlar gibi çevremize etki etmemize veya çevremizde meydana gelen bir etkiye karşı tepki ortaya koymamıza neden oluyor...

 

Rehberi Edinin

 

İletişim