Başlık 6 - Davranış ve sinir sistemi: Acılar ve hazlar

...

Farkındalık düzeneğinin işlevini evrenin basitten bütüne doğru devindiği bilgisiyle ilişkilendirdiğimizde bu döngüde oluşan farkındalık davranışının gerçekleşmesinin evrensel bütüne doğru olan yönelime hizmet ettiğini çıkarsamamıza neden oluyor. Uzayzamanda ortaya koyduğumuz herhangi bir davranışın gerçekleşmesi nasıl bu davranışın öncesiyle ilişkiliyse aynı davranış kendisinden sonra gerçekleşecek davranışla da ilişkilidir. Yukarıdaki örneklerde belirtildiği gibi gerek uyaranlara gerekse üretilen düşünceye bağlı olarak acı, nötr veya haz farkındalık davranışları sonucunda ortaya koyulan etki-tepki üzerinden bireyin toplumun yapıtaşı olarak davranmasını ve evrensel bütünlüğün gerçekleşmesine hizmet etmesini sağlıyor. Sinir sisteminde meydana gelen uyaran ve algıların hangilerinin hangi farkındalık davranışını gerçekleştirdiği sorusunun karşılığı etkileşimsel olasılık evreni ve etkileşme etkinliği arasındaki ilişkiyle açıklanabiliyor. Etkileşimsel olasılık evrenindeki varlıklar yalnızlaşma, parçalanma, edilginleşme, tutsaklaşma özelliğinden bütünlük ilişki sisteminin iki yönlü etkisel tepkisel özelliği gereği etkileşme, bütünleşme, etkinleşme ve özgürleşme özelliğine doğru dönüşerek etkileşme etkinliğini yükseltiyor...

 

Rehberi Edinin 

 

İletişim