Başlık 2 - Etkileşme etkinliği ve farkındalık

...

Aynı genetik özelliklere sahip iki domates tohumunu iki farklı ortama ektiğimizde her iki domates birbirinden farklı büyüklükte ve şekilde gelişiyor. O halde bir canlıyı onu etkileyen ve onun etkileyeceği çevreden bağımsız ele almak hataya düşmemize neden olur. Bu demektir ki bu canlıyı onu etkileyen çevre ile etkilediği çevre arasında gerçekleşen farkındalık davranışlarından bağımsız olarak ele almak da hataya düşmemize neden olur. Dolayısıyla canlıda meydana gelen farkındalık davranışının salt tanımlamak (tespit etmek) amacıyla meydana geldiğini düşünmek bu hatanın asıl nedenini oluşturuyor. Oysa mesela bir örümceğin ağını örme davranışında olduğu gibi, örümceğin bu davranışı bizim beklediğimizin çok daha minimal bir çevrenin etkisiyle gerçekleşiyor. İnsan beyin dokularının farklı tipte yaşantılara maruz kaldıklarında bu yaşantıların, özellikle erken dönemdekilerin, beynin ince ayrıntılarında büyük değişiklikler yapabileceği konusunda kuşku yoktur. Bu durumda farkındalık davranışının tanımlama işlevinden çok daha fazla çevreyle birlikte gerçekleşen, bütünsel işlevsel, yani tamamlayan bir unsur olduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Kısacası farkındalık davranışı insana özgü doğası, uygun davranışsal ve etkileşimsel unsurlarla birlikte nöro-anatomik, nöro-kimyasal ve nöro-fizyolojik yönünden açıklanmayı bekliyor...

 

Rehberi Edinin

 

İletişim