Öğrenciler Rehberi Neden Edinmeli?

Bilgi çağı olarak nitelendirdiğimiz çağımızda iletişim olanaklarının giderek geliştiğine tanık olmaktayız. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve veri aktarım hızının giderek artması sınırsız görsel unsurun paylaşılmasına olanak sağlamaktadır. Bu doğrultuda gelişmekte olan bilişim teknolojileri (dijital dünya) gençlerin daha fazla görsel paylaşımlara maruz kalmasına ve dolayısıyla görme merkezinin hiç olmadığı kadar aktif olarak işlev göstermesine neden olmaktadır.

Oysa içinde yaşamakta olduğumuz gerçek dünya çıplak gözle göremediğimiz mikro (parçacıklar, atomlar, moleküller) ve makro (yıldızlar, gök adaları, evren) varlıkların etkileşimiyle meydana gelmektedir. Bu varlıklar görme algımızın dışında kalan ve yalnızca düşüncemizle algılayabileceğimiz etkileşimlerden oluşmaktadır. Dijital dünyanın yaygınlaşarak en önemli etkileşim aracına dönüşmesi gençlerin düşünsel algısının önüne geçmekte ve bu durum aslında birçok bilim alanı üzerinden erişebildikleri verileri ilişkilendirebilmelerini zorlaştırmaktadır. 

Öğrenim hayatımız boyunca öğrendiğimiz bilgileri birbiriyle ilişkilendirebilmemiz ve bunlardan yeni bilgi üretebilmemiz için üç boyutlu görsel algımızın dışında kalan etkileşimsel evreni algılamaya ihtiyaç duymaktayız. Uzayzaman Rehberi işte tam da bu noktada devreye girmekte ve içinde yaşadığımız evreni düşünme yeteneğimizle tespit edebilmemize rehberlik etmektedir. Uzayzaman Rehberi bizlere kestirme yoldan yeni bir evren algısını, uzay ve zamanın birlikte algılanabilmesine neden olan bakış açısını kazandırarak çağın gerektirdiği verimli düşünce yapısını edinebilmemizi sağlamaktadır. 

Hiç şüphesiz yaşadığımız çağ, yalnız bilgi edinmekle değil, aynı zamanda, edindiğimiz bilgileri birbiriyle ilişkilendirmekle başarıya ulaşılabileceğini somut gelişmelerle göstermektedir. Yakın zaman içinde robotlar ve yapay zeka, her türlü iş kolunda büyük değişim ve dönüşümleri beraberinde getirmek üzeredir. Bu alandaki baş döndürücü hızla tanık olduğumuz gelişmeler daha şimdiden dünyada ve ülkemizde bazı iş kollarını ortadan kaldırmaya başlamış, buna karşılık da yeni iş kollarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Eğer gençlerimizin, bu yeni ve hızlı gelişmeler karşısında hazır ve donanımlı bireyler olmalarını bekliyorsak bilgiyi üretebilmelerini ve yönetebilmelerini sağlayacak donanımı onlara kazandırmak zorundayız.

Bilgiyle olan ilişkimizin çağın taleplerine göre düzenlenmesinde Uzayzaman Rehberi önemli işlev görmektedir. Uzayzaman Rehberi fizik, kimya, biyoloji, nörobilim pozitif bilimler ile sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi sosyal bilimlerden elde edilen verileri felsefi düşünme yöntemiyle ilişkilendirebilmemize rehberlik etmektedir. Bu şekilde insan varlığı dahil, evrendeki tüm varlıkları oluşturan etkileşimlerin ilişkisini, yani evrensel bütünlüğün bağlantısallığını bir algoritma üzerinden kavrayabilmemizi sağlamaktadır. Böylece gençlerin özellikle düşünme ve kavrama yeteneklerini geliştirmelerini zorunlu kılan çağımızın yenilikleri karşısında başarıyı yakalayabilme oranını gözle görülür düzeyde artırmaktadır.

Uzayzaman Rehberinin gençlerimize sağlayacağı faydalar eğitim hayatlarıyla sınırlı kalmayacaktır. Mesleki ve sosyal alanlardaki ilişkilerinde kendilerini veya başkalarını, davranışları üzerinden üretilen bilginin etkisellik gücünü fark edebilmelerine rehberlik edecektir. Uzayzaman Rehberini edinmeleri takdirde, elde ettikleri bilgilerle etkili, sağlıklı ve verimli bir ilişki kurabilmelerine ve ihtiyaç duydukları faydalı bilgiyi ayırt edebilmelerine olanak vermektedir.

Uzayzaman Rehberi, Uzayzaman Rehberi Platformunun eğitmenleri tarafından eğitim kurumlarıyla anlaşmalı olarak haftanın üç günü verilen ve toplam olarak 6 ile 8 hafta süren derslerden oluşmaktadır. Uzayzaman Rehberi toplam üç modülden ve her modül altı başlıktan oluşmaktadır. Uzayzaman Rehberi Platformu eğitmenleri felsefe, sosyoloji veya psikoloji lisans mezunu felsefe grubu öğretmenlerden oluşmaktadır. Dersler webinar ve yüz yüze olmak üzere eğitim kurumlarının belirlediği her sınıfa (azami 20 öğrenci) özel olarak verilmektedir.

Eğitimin İçeriği

MODÜL 1

Başlık 1- Her şey etkileşim halinde, her şey etkileşerek meydana geliyor

Başlık 2- Davranışı anlamak: Varlıkları birbirleriyle ilişkilendirmek

Başlık 3- Uzayzamanı anlamak: Bütünleştirici bağlantısallığı algılamak

Başlık 4- Üç boyutlu evren modelinden etkileşimsel evren modeline geçiş

Başlık 5- Varlık sınırlarını etkileşimsel sınırlar üzerinden belirlemek

Başlık 6- Maddesel-yaşamsal-toplumsal-bilişsel varlıklar

MODÜL 2

Başlık 1- Dil ve davranışlarımız

Başlık 2- Davranışların ardışıklığı ve bağlılaşımı

Başlık 3- Uzayzaman modeli ve evrensel bütünlük

Başlık 4- Bütünlük İlişki Sistemi (BİS)

Başlık 5- Etkileşimsel sınırlar ve farkındalık düzeneği

Başlık 6- Davranış ve sinir sistemi: Acılar ve hazlar

MODÜL 3

Başlık 1- Dürtü, duygu ve düşüncelerin kaynağı

Başlık 2- Etkileşme etkinliği ve farkındalık

Başlık 3- Etkileşimsel evren genişlemesi ve bilgi çağı

Başlık 4- Anlam ve amacının dönüşmesi

Başlık 5- Ön değerlendirme

Başlık 6- Nihai değerlendirme

Eğitimin Kazanımları

Makro ve mikro evren arasında ilişki kurabilme

Cansız, canlı ve bilişsel varlıkların oluşturduğu etkileşimler bütününü tespit edebilme

Kendisini ve çevresini oluşturan etkileşimler arasındaki somut ilişkiyi tespit edebilme

Dijital (görsel) öğrenme yerine kavramsal öğrenmeyi gerçekleştirebilme

Hızlanarak artan bilgi üretimi ve paylaşımı karşısında faydalı olanı seçebilme

Verimli ve etkili düşünce üretebilme

Duygu ve düşüncelerinin kaynağına ulaşabilme

Dürtü, duygu ve düşünceleri sağlıklı bir şekilde dengeleme

Kendisi ve çevresiyle barışık olma

Stresin ve ruhsal gerginliklerin üstesinden kolaylıkla gelebilme

Çağımızın düşünsel ve bilimsel ruhunu kavrayabilecek yeni ve güncellenmiş bir bakış açısı edinme

Olgu ve olaylar arasında sağlıklı, yararlı ve etkili bağlantısallıklar kurabilme

Kendisini ve çevresini oluşturan bütünü algılayabilme

Kendisi ile toplum arasındaki somut ilişkiyi tanımlayabilme

Kişisel gelişimini toplumsal ve çevresel unsurlarla ilişkilendirebilme

İklim değişikliği, tatlı su kaynakları, yaban hayatı koruma gibi çevreci iş kollarının oluşturulmasında görev alabilme

Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin parçası olma

Bilginin üretilmesi ve geliştirilmesi alanlarında kendisini geliştirebilme

Yapay zeka ve robotik ürünleri yönetebilme

Bilgi yoğun meslekleri edinebilme

Ulusal ve uluslararası bilgi yönetimi organizasyonlarda yer alabilme

Eğitim Süreci

Eğitim Süresi: 8 Hafta

Eğitim Güneri: Pzt, Çrs, Cum veya Sa, Per, Cmt

Ders Süresi: 30’ar Dakika

Ders Şekli: Çevrimiçi Canlı Ders Anlatımı

Fiyata Dahil Hizmetler

Çevrimiçi 24 Adet Canlı Ders Anlatımı

Azami 20 Kişilik Sınıf Düzeni

Kurs Süresince Sınıf İçi İletişim

Tamamlayıcı Eğitimlere Katılım

Ders Esnasında Katılım

Katılım Belgesi

Öğrencilerimiz Nasıl Katılabilir?

Okulunuz Uzayzaman Rehberi eğitimine katılmak isteyen öğrencilerin mail adreslerine gönderilen onay mesajının ardından okulunuza özel olarak belirlenen kullanıcı adı ve şifreyle öğrenciler okulunuz için yeni oluşturulan Uzayzaman Rehberi sınıfına dahil olabilirler. Öğrenciler eğitim takvimini ve eğitim içeriğini sınıflarında kendilerine ait panelden temin ve takip edebilirler. Uzayzaman Rehberinde eğitim süresi boyunca sınıf içinde yazışarak veya webinarlar sırasında eğitmenle doğrudan dialoga girebilirler. Uzayzaman Rehberi eğitimine katılan öğrenci adına bir katılım belgesinin düzenlenebilmesi için en az 18 derse katılım sağlamanması gerekmektedir.    

Uzayzaman Rehberi 18 başlıktan oluşmaktadır. Her başlık 30 dakikalık webinarlarla (canlı web seminerleri) işlenecektir. Webinarlarda işlenecek başlıkların teorik içeriklerine öğrenciler sınıflarında kendilerine ait panellerde PDF formatında yer almaktadır. Bu içerikler webinarda işlenecek başlıklar için altyapı niteliğindedir. İlgili başlığın webinarlardan önce okunması amaçlanan kazanımların elde edilmesinde yardımı olacaktır.    

Rehberi Hangi Öğrenciler Edinebilir?

Uzayzaman Rehberini Lise 2, Lise 3 ve Lise 4 düzeyinde öğrenciler edinebilir.

Katılım Belgesi

icerikResimler/728161592_31438.jpg


Uzayzaman Rehberi Diğer Ürünler


İletişim
Web Tasarım & Yazılım Webkent Yazılım